Thế kỷ 3

Theo thập niên: 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290
Theo thế kỷ: 2 3 4
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2


Thế kỷ 3 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 201 đến hết năm 300, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Sự kiện

Tham khảo

Hình tượng sơ khai Bài viết về các sự kiện trong năm này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s